The movie:

Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu!

Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! movie

Download Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! now:

The directors of Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu!
Click to: Katsuhide Motoki  
There is full genre list of Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu!
Click to: Comedy   Drama  
Full list of actors of Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu!:
1 Miyoko Asada in the movie Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! Miyoko Asada 2002
2 Tomoko Naraoka in the movie Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! Tomoko Naraoka 2002
3 Kyôka Suzuki in the movie Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! Kyôka Suzuki 2002
4 Rentarô Mikuni in the movie Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! Rentarô Mikuni 2002
5 Ken Nakamoto in the movie Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! Ken Nakamoto 2002
6 Nobuto Okamoto in the movie Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! Nobuto Okamoto 2002
7 Tetsurô Tanba in the movie Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! Tetsurô Tanba 2002
8 Kei Tani in the movie Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! Kei Tani 2002
9 Takashi Sasano in the movie Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! Takashi Sasano 2002
Share this page to your favorite network:

Leave your comment about Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu! and actors below: